Post from HVA Zone Facebook Group

Top User Ranking

Rank # User Point
1. User Image Huỳnh Việt Cường 1634
2. User Image Cit 1206
3. User Image Nguyễn Tiến 1099
4. User Image Văn Thiên Tường 1097
5. User Image Hong Phuc Nguyen 869
User Image Châu Tuấn Shared publicly - 2 years, 1 month
Chia sẻ Programming

Tự Xây Dựng Một Hệ Thống BlockChain Cơ Bản

Hôm nay em xin chia sẻ một bài viết hay  , về  tìm hiểu và tự xây dựng một hệ thống blockchain cơ bản( công nghệ nên tảng tạo nên Bitcion )  bằng Python 

Có một cuốn sách  Bitcoin : A peer - to peer Electronic Cash System của Satoshi Nakamoto ( Người tạo ra Bitcoin ) được công bố vào năm 2008 , một người có thể tìm hiểu sâu thêm qua cuốn sách này , Ở dưới bài viết tác giả có để link 

Tự xây dựng một hệ thống Blockchain đơn giản

Nói đến Bitcoin có lẽ ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng biết đến Blockchain, công nghệ sử dụng để xây dựng đồng tiền ảo mạnh nhất thế giới đến thời điểm hiện tại. Theo cafef: Blockchain là côn…
114 likes - 22 comments