Post from HVA Zone Facebook Group

Top User Ranking

Rank # User Point
1. User Image Huỳnh Việt Cường 1633
2. User Image Cit 1206
3. User Image Nguyễn Tiến 1098
4. User Image Văn Thiên Tường 1096
5. User Image Hong Phuc Nguyen 857
User Image Hong Phuc Nguyen Shared publicly - 2 months, 1 day
Tin tức Hacking and Security

Trang LeakedSource rất nổi tiếng như là công cụ giúp kiểm tra tài khoản của...

Trang LeakedSource rất nổi tiếng như là công cụ giúp kiểm tra tài khoản của bạn có đang bị leak từ một vụ hack nào đó trước đây không. Và chủ của trang này vừa bị bắt vì bán 3 tỉ mật khẩu của bạn, của tất cả chúng ta :v

Notes: Current post content is not same with post content on Facebook

LeakedSource Founder Arrested for Selling 3 Billion Stolen Credentials

Jordan Evan Bloom, 27, the man behind LeakedSource.com, arrested and charge with selling 3 billion stolen credentials.
176 likes - 9 comments