Post from HVA Zone Facebook Group

Top User Ranking

Rank # User Point
1. User Image Huỳnh Việt Cường 1634
2. User Image Cit 1206
3. User Image Nguyễn Tiến 1099
4. User Image Văn Thiên Tường 1097
5. User Image Hong Phuc Nguyen 869
User Image Nguyễn Tiến Shared publicly - 2 years, 7 months
Bài viết Programming

Javascript

Đây là tư liệu mình phải bỏ tiền ra mua nên tốn các bạn 2 point cho tư liệu này, đây là cách lập trình javascript cho các bạn muốn làm develop, happy reading

 

106 likes - 101 comments