Post from HVA Zone Facebook Group

Top User Ranking

Rank # User Point
1. User Image Huỳnh Việt Cường 1634
2. User Image Cit 1206
3. User Image Nguyễn Tiến 1099
4. User Image Văn Thiên Tường 1097
5. User Image Hong Phuc Nguyen 869
User Image Nguyễn Tiến Shared publicly - 2 years, 7 months
Bài viết Programming

Javascript tutorial & eloquent javascript

Đây là 2 tư liệu về javascript có nói về file PDF do một bạn yêu cầu mình làm, đây là tư liệu về javascript được viết bằng tiếng Anh rất hữu ích  cho các bạn lập trình viên, các tài liệu của mình có nhiều thông tin hay và tổng số trang lên đến hơn 700, hi vọng bài viết này sẽ là công cụ hỗ trợ cho các bạn trong tương lai.

(Update) thêm 2 tài liệu nữa cho các bạn

 

71 likes - 58 comments