Post from HVA Zone Facebook Group

Top User Ranking

Rank # User Point
1. User Image Huỳnh Việt Cường 1634
2. User Image Cit 1206
3. User Image Nguyễn Tiến 1099
4. User Image Văn Thiên Tường 1097
5. User Image Hong Phuc Nguyen 869
User Image TD Vuong Shared publicly - 2 years, 6 months
Bài viết uncategorized

#hva_ ---- English grammar in use...

#hva_ ---- English grammar in use 4th: https://drive.google.com/file/d/114y8zysbiJTLhUx2pm1CXXDB6_TrypfZ/view ---- Ae dùng cuốn này rất tốt nhé :v ae có thể mua cuốn ngoài đời khoảng hơn 100k nhìn màu mè cho sướng mắt :V ----

34 likes - 2 comments