Post from HVA Zone Facebook Group

Top User Ranking

Rank # User Point
1. User Image Huỳnh Việt Cường 1633
2. User Image Cit 1206
3. User Image Nguyễn Tiến 1098
4. User Image Văn Thiên Tường 1096
5. User Image Hong Phuc Nguyen 857
User Image Nguyễn Lê Tuấn Shared publicly - 1 month, 27 days
Bài viết uncategorized

[Hoi đáp] Tình hình là em có một tài khoản FB đã bị hack. Đã bị đổi pass....

[Hoi đáp] Tình hình là em có một tài khoản FB đã bị hack. Đã bị đổi pass. Tài khoản fb không nhớ email đăng nhập chính xác là gì nhưng đó là email của google. Mới bị mất nick khoản hơn 24h trước. Lúc nảy có vào kiểm tra thì thấy email đăng ký của tài khoản sao đã đổi thành email với đuôi là .us - Không biết FB nó có cho xóa email đăng ký gốc ra hay k - Có cách nào lấy lại tài khoản không - Gửi thư cho FB theo mẫu chẳng hạn. và làm ntn , em làm theo hướng dẫn thì k hiện ra đc phần chọn gửi thư Thank các bác

6 likes - 3 comments