Post from HVA Zone Facebook Group

Top User Ranking

Rank # User Point
1. User Image Huỳnh Việt Cường 1634
2. User Image Cit 1206
3. User Image Nguyễn Tiến 1099
4. User Image Văn Thiên Tường 1097
5. User Image Hong Phuc Nguyen 869
User Image Phuc Anne Shared publicly - 2 years, 1 month
Chia sẻ Programming

Chia sẻ tài liệu Learn C the hard way

Hiện tại mình có ebook (prc) hướng dẫn Learn C The Hard Way. Đây có thể nói là tài liệu rất hay dành cho các bạn học C và học giải thuật trên môi trường linux. Rất thích hợp cho những bạn muốn theo hướng embedded hay C/C++ software.

Learn C The Hard Way gồm 2 phần:
Phần 1: Cơ bản về C và lập trình trên linux (khoảng 20 bài)
Phần 2: Câu trúc dữ liệu và giải thuật và nâng cao về C như socket, ...

Mình để link đây nha:

https://drive.google.com/file/d/0B0EH-HdOs_Y0ci1KRmRkcFZnVjA/view?usp=sharing

11 likes - 9 comments