Post from HVA Zone Facebook Group

Top User Ranking

Rank # User Point
1. User Image Huỳnh Việt Cường 1634
2. User Image Cit 1206
3. User Image Nguyễn Tiến 1099
4. User Image Văn Thiên Tường 1097
5. User Image Hong Phuc Nguyen 869
User Image Le Minh Chau Shared publicly - 2 years, 7 months
Chia sẻ Programming

chia sẻ lại sách computer science distill

trong thời gian gần đây mình có nhận được một vài mess rằng muốn nhận lại sách computer science distill nên giờ mình sẽ share lại bác nào thích tải lại quyển sách trên thì các bác có thể unlock để giúp mình

60 likes - 52 comments