Post from HVA Zone Facebook Group

Top User Ranking

Rank # User Point
1. User Image Huỳnh Việt Cường 1634
2. User Image Cit 1206
3. User Image Nguyễn Tiến 1099
4. User Image Văn Thiên Tường 1097
5. User Image Hong Phuc Nguyen 869
User Image Súp Pờ Sai Yan Shared publicly - 2 years, 7 months
Chia sẻ Programming

3 ngày tự học python và auto facebook

Có thể bạn đang tìm kiếm xem đâu là ngôn ngữ dễ dàng cho bạn bắt đầu sự nghiệp của một lập trình viên hoặc tìm hiểu về python hoặc đi tìm cảm hứng. Đôi với mình python rất đơn giản, mình tìm đến nó vì khi mình làm vài nhiệm vụ trên facebook lặp đi lặp lại phát ngán và quyết định tìm cách để tự động hoá nó và mình đã mất 3 ngày để phát triển một ứng dụng bao gồm khá nhiều tính năng. Dưới đây là một trong những tính năng đó.

Thời gian bắt đầu, mình đã nghĩ đến một vài hướng. Đầu tiên là tìm các nút trên màn hình bằng việc chụp ảnh màn hình rồi sau đó tìm hình ảnh giống với hình ảnh nút mình cần và nhấp chuột.

# Bạn nào đang tìm cách mở con đường tham gia vào lập trình, hack hiếc thì đọc cái này nhé : )

331 likes - 331 comments